FUNTIME és una experiència pedagògica, motivadora, lúdica, transversal i multidisciplinària, que parteix de la immersió dels alumnes en un projecte dramàtic en anglès.